Тема 1 Въведение

В тази част ще се научим как да използваме обикновени предмети, за да създадем музика, като едновременно с това ще насърчим и екологичното ви самосъзнание, подкрепяйки световните усилия за устойчиво бъдеще.

Инструментите, които изучаваме в този модул, могат да бъдат разделени в три основни категории:

  • Инструменти с висок тон
  • Инструменти с междинен тон
  • Инструменти с нисък тон

Преди обаче да научим повече за тези музикални инструменти, ви каним да потърсите барабанни палки. Например, можете да използвате бамбукови клечки или лъжици.

This photo is taken by Sistema Cyprus