Раздел 2 Умения за дирижиране

Има много жестове на диригентите, които позволяват на музикантите да следват техния език.

В този урок ще изучим най-често срещаните: Дирижиране в 2, Дирижиране в 3 и Дирижиране в 4.

https://favpng.com/png_view/conductor-conductor-image-royalty-free-stock-photography-png/w78Hfrrj