Отказ от отговорност за авторски права

Отказ от отговорност за авторски права Всички аудио-визуални материали, използвани тук, бяха достъпни свободно от безплатни онлайн платформи за изображения и/или YouTube. За този модул се прилагат законите за честна употреба без намерение да се нарушават авторски права. Ако смятате, че авторските права са били нарушени, можете да се свържете с нас на https://arts-4-all.eu, за да разрешим въпроса по справедлив начин.