Модул 2 Театър & Филм

Описание на модула

В тези три раздела ще откриете магията на звуковите ефекти, ще научите основите при планирането на първата си драматична пиеса и ще разберете как да се подготвите за изпълнението на драматичен монолог.

Този асинхронен и интерактивен модул насърчава креативността като предоставя множество възможности на участниците да изпробват съдържанието му по начина „направи си сам“.

Обучителни цели

След успешно завършване на този модул, от участниците се очаква да могат да:

  • Разбират основите на драматургията;
  • Познават основната театрална и драматична терминология;
  • Опишат структурата на оригинална пиеса;
  • Създават собствени звукови ефекти, като използват обикновени предмети от бита;
  • Подготвят и представят монолог.

Съдържание на курса

Разшири всички

Related Courses