Модул 1 Музика

Описание на модула

Целта на този модул е да окаже подкрепа на младежките оркестри, включително и социалните младежки оркестри по време на пандемията от Covid-19 като им предостави необходимите средства за поддържане на тяхната работа в дигиталното пространство.

Модулът включва 3 раздела, които се фокусират върху:

  1. Раздел 1: Изучаване на различни музикални стилове и среща с младежки оркестри от цял свят
  2. Раздел 2: Умения за дирижиране
  3. Раздел 3: Звуците вкъщи – откриване на музикалните инструменти у дома

Обучителни цели

След успешното завършване на този модул, участниците ще са способни да:

  1. Разпознават различните стилове музика;
  2. Различават социалните музикални оркестри на европейско ниво;
  3. Използват координирани жестове за дирижиране;
  4. Дирижират репертоари от бароковата епоха през призмата чак до 21 век;
  5. Използват материали за направата на музикални инструменти у дома.

Съдържание на курса

Разшири всички

Related Courses