Модул 3 Визуални изкуства

Модул 3 Визуални изкуства

Описание на модула Това са изкуствата, които радват окото и предизвикват емоции чрез изразяване на талант и въображение. Те включват както най-древните форми на творчество като рисуване и оцветяване, така

Модул 2 Театър & Филм

Описание на модула В тези три раздела ще откриете магията на звуковите ефекти, ще научите основите при планирането на първата си драматична пиеса и ще разберете как да се подготвите

Модул 1 Музика

Описание на модула Целта на този модул е да окаже подкрепа на младежките оркестри, включително и социалните младежки оркестри по време на пандемията от Covid-19 като им предостави необходимите средства